Velkommen

Velkommen i Hadsund Skytteforening

Hadsund skytteforening Er midlertidig lukket for riffel og pistol skydning

Men vi kan stadig tilbyde bue skydning som er i Hadsund hallens Hal D

Den midlertidige nedlukning skyldes bygningen af vores nye skydecenter som skal ligge  i den nye bygning som Hadsund hallener ved at opfør og der forventes at den vil stå færdig i november/ december 

 

Der vil komme informationer her på sidenn løbende
Vi skyder på en indendørs skydebane  I Hadsund Hallen 


Dette betyder at der kun skydes i Hadsund hallens åbningstider se vores åbnings tider på  ugeplan men skal der  kan åbnes op ander tider skal det  aftales i god tid 


For åbningstider hvor der er åbent for en prøveskydning m.m. se kalenderen,

 

Vigtigt!

Læs nedenstående info.

Pistolskydning:

Er du ny og godt kunne tænke dig, at prøve kræfter med pistolskydning, så kan du komme en  tirsdag aften fra klokken 19 00 , 


Der kan kun skydes med kaliber 22 indtil, at man er blevet medlem og vandelsgodkendt af politiet, samt opnået tilfredsstillende skydefærdigheder, hvorefter man kan skyde med grov våben.


Riffelskydning:

Er du ny og kunne du tænke dig, at prøve kræfter med riffelskydningen, så kan du komme mandage og onsdage fra klokken 18:00, så står vi klar til at hjælpe dig.


Bueskydning:

Er du ny og kunne du tænke dig, at prøve kræfter med bueskydningen, så kan du komme torsdag fra klokken 18 30 til  kl 20 30, så står vi klar til at hjælpe dig.

 

Vigtig:

Husk at medbringe billede id, når du kommer på skydebanen. (lovbestemt for alle over 15 år.)

Du skal desuden skrive under på en skv6 som er en vandels godkendelse, som sendes ind til Politiet den første gang du kommer for, at skyde hos os.


Bemærk at man kun kan skyde 6 gange med kal 22 indtil man er skv 6 godkendt 


Venlig hilsen

Bestyrelsen Hadsund skytteforening  Våbenbekendtgørelse får betydning for alle skytteforeninger


Som led i regeringens bandepakke, træder der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 01/01 2018. Den får betydning for alle vores skytteforeninger - fordi medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år skal godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 01. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen. Det at være medlem af en skytteforening kræver ikke godkendelse, hvis pågældende ikke ønsker at få overladt våben.


Der står følgende i § 22. ”Skytteforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til medlemmer af den pågældende forening, der er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller til medlemmer, der er godkendt gennem foreningen efter stk. 5 eller har opnået samtykke efter § 10 eller er godkendt efter § 14”


Hvem skal søge?


Medlemmet skal selv søge via www.borger.dk og får besked via E-Boks, og foreningen som der er søgt om tilladelse til at skyde igennem, får besked pr. brev.


Hvordan søger man?


Udfyld SKV6-blanketten, udskriv og underskriv den – scan den ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre (ACV/ACØ) – læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.

Hvor findes SKV6-blanketten?


SKV6 blanketten findes her Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse?


•Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år

•Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse

•Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening


Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?


•Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen

•Hvis du er medlem, men ikke ønsker at få overladt et våben

•Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen

•Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen

•Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen


Gyldig fra:


Efter den 01/07 2018 må et medlem kun få overladt et våben, hvis man er SKV6-godkendt eller har en anden godkendelse som erstatter den, jf. ovenstående.


SKV har været i kontakt med ACV/ACØ, og de opfordrer til, at medlemmer, der skal godkendes, sørger for at ansøge om godkendelse i god tid før 01/07 2018.


ACV/ACØ har oplyst, at de forventer, at ansøgninger, der indsendes senest den 31. marts 2018, kan være færdigbehandlede den 1. juli 2018. Det gælder dog kun, hvor ansøgeren kan godkendes umiddelbart, og hvor ansøgningsblanketten er udfyldt korrekt.


I andre sager kan det blive nødvendigt med partshøring og indhentelse af oplysninger, og i de sager kan der ikke gives et præcist tidsestimat, da behandlingstiden vil afhænge af det individuelle forløb.

ACV/ACØ har oplyst, at man vil bestræbe sig på, at også sådanne sager vil blive færdigbehandlet inden for rimelig tid. 

Foreningen skal kontrollere, at kun godkendte personer får overladt våben.


Gyldig til:


Godkendelsen er gyldig i fem år, men søg nu for SKV6-godkendelsen gælder fem år fra den 01/07 2018. Læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.


Læs hele Bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196414