Velkommen
244141571_224004482966956_2050104076747401815_n
Jan Fly Bueskydning

Velkommen til Hadsund Skytteforening Hjemmeside


Hadsund skytteforening er nu klar til at starte en ny sæson.


Vores forening kan tilbyde: riffelskydning, pistolskydning og  bueskydning.


Alle som kunne være interesseret er meget velkommen til at komme og prøve, vi syntes det er super sjovt. 

Så kig ind til os på facebook 


Bliv medlem af vores gruppe: hadsundskytteforening, hvor i kan følge med i klubbens arrangementer og andre aktiviteter.Skydesportens Dag 2022

 

Igen i år holder vi  Skydesportens Dag!

 

Giv hele familien en udfordring med en sjov og anderledes oplevelse på skydebanen. Vi slår dørene op til Skydesportens Dag i efterårsferien – og du og din familie er inviteret!

 

Har du lyst til en sjov og spændende oplevelse for hele familien, så mød op på foreningens baner Stadionvej 25 til Skydesportens Dag lørdag den 15. oktober 2022 mellem kl. 10.00 – 16.00. Alle kan være med  

skydnig er for hele familien så tag børnene og bedste forældrene med

 

Vi har planlagt en dag med spændende aktiviteter og udfordringer, hvor du har mulighed for at prøve at skyde med riffel, pistol eller bue. Vi garanterer en dag med nye og sjove oplevelser, og at du bliver klogere på, hvad skydesport går ud på.

 

Erfarne instruktører guider dig igennem dagens udfordringer, og vi stiller selvfølgelig alt det nødvendige udstyr til rådighed. Det eneste du skal huske at medbringe er billed-id eller sygesikringsbevis i kombination med et andet id-kort.

 

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Jan Nielsen mobil 60 17 03 56. Du kan også læse mere om Skydesportens Dag her https://www.dgi.dk/skydning/skydning/arrangementer/skydesportens-dag

 

Vi glæder os til at se dig!

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________


Riffel og pistol skydning er en super god måde at lære at koncentrerer sig på.

Vi har altid en instruktør på banen som hjælper jer godt igang.

Vil man prøve riffel skydning skal man være 7 år og pistol skydning 12 år.

Vi har alt det der skal til, så låner man en riffel eller en pistol derefter får i en gennem gående instruktion så er i klar til at få udleveret ammunition og skyde skiver til brug på skydebanen.


Man kan også vælge at prøve vores aktivitet bueskydning. Vi har nogle rigtige gode instruktører som vil hjælpe jer.

I låner bue og pile og der er sat skyde skiver op. 

______________________________________________________________________________________

KLUB INFO

Sæsonen starter d. 22/08-22


Åbningstiderne er:


Mandag & onsdag riffel skydning fra kl. 18.00 til kl. 20.30


Tirsdag pistol skydning kl. 19.00 til kl. 21.00


Torsdag bueskydning kl. 18.30 til kl. 20.30 


Indgang til skytteforeningens lokaler ligger for enden af den store hal og her vil der være skilte til bueskydning som forgår i hald D 

 


Venlig hilsen
Hadsund Skytteforening
 Våbenbekendtgørelse får betydning for alle skytteforeninger


Som led i regeringens bandepakke, træder der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 01/01 2018. Den får betydning for alle vores skytteforeninger - fordi medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år skal godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 01. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen. Det at være medlem af en skytteforening kræver ikke godkendelse, hvis pågældende ikke ønsker at få overladt våben.


Der står følgende i § 22. ”Skytteforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til medlemmer af den pågældende forening, der er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller til medlemmer, der er godkendt gennem foreningen efter stk. 5 eller har opnået samtykke efter § 10 eller er godkendt efter § 14”


Hvem skal søge?


Medlemmet skal selv søge via www.borger.dk og får besked via E-Boks, og foreningen som der er søgt om tilladelse til at skyde igennem, får besked pr. brev.


Hvordan søger man?


Udfyld SKV6-blanketten, udskriv og underskriv den – scan den ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre (ACV/ACØ) – læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.

Hvor findes SKV6-blanketten?


SKV6 blanketten findes her Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse?


•Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år

•Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse

•Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening


Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?


•Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen

•Hvis du er medlem, men ikke ønsker at få overladt et våben

•Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen

•Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen

•Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen


Gyldig fra:


Efter den 01/07 2018 må et medlem kun få overladt et våben, hvis man er SKV6-godkendt eller har en anden godkendelse som erstatter den, jf. ovenstående.


SKV har været i kontakt med ACV/ACØ, og de opfordrer til, at medlemmer, der skal godkendes, sørger for at ansøge om godkendelse i god tid før 01/07 2018.


ACV/ACØ har oplyst, at de forventer, at ansøgninger, der indsendes senest den 31. marts 2018, kan være færdigbehandlede den 1. juli 2018. Det gælder dog kun, hvor ansøgeren kan godkendes umiddelbart, og hvor ansøgningsblanketten er udfyldt korrekt.


I andre sager kan det blive nødvendigt med partshøring og indhentelse af oplysninger, og i de sager kan der ikke gives et præcist tidsestimat, da behandlingstiden vil afhænge af det individuelle forløb.

ACV/ACØ har oplyst, at man vil bestræbe sig på, at også sådanne sager vil blive færdigbehandlet inden for rimelig tid. 

Foreningen skal kontrollere, at kun godkendte personer får overladt våben.


Gyldig til:


Godkendelsen er gyldig i fem år, men søg nu for SKV6-godkendelsen gælder fem år fra den 01/07 2018. Læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.


Læs hele Bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196414


Med venlig hilsen

Hadsund skytteforening

Stadionvej 25

9560 Hadsund 

Webmaster

Med venlig hilsen

Hadsund skytteforening

Stadionvej 25

9560 Hadsund 

Webmaster